Władze

Skład Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum – Oświata” w Toruniu wyłoniony w dniu 10 grudnia 2022 r.
w wyniku wyborów władz statutowych międzyzakładowej organizacji WZZ „Forum – Oświata” w Toruniu
na okres V kadencji (2023 – 2027).

Sławomir Liczkowski

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
WZZ "Forum-Oświata" w Toruniu
tel: 608 811 136

Krzysztof Kucharski

Z-ca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej
WZZ "Forum-Oświata" w Toruniu
tel: 570 921 360

Aleksandra Sadowska – Krajewska

Członek Komisji Międzyzakładowej WZZ "Forum-Oświata"

Mariusz Skubida

Członek Komisji Międzyzakładowej WZZ "Forum-Oświata"

Sergiusz Mazurek

Członek Komisji Międzyzakładowej WZZ "Forum-Oświata"

Komisja rewizyjna

Beata Żółtowska

Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej
WZZ "Forum-Oświata" w Toruniu

Ewa Olszewska

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Wnuk - Falkowska

Członek Komisji Rewizyjnej