Władze

Sławomir Liczkowski

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
WZZ „Solidarność-Oświata” w Toruniu

Krzysztof Kucharski

Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej
WZZ „Solidarność-Oświata” w Toruniu

Lucyna Grzelińska

Członek Komisji Międzyzakładowej WZZ „Solidarność-Oświata”

Marek Pawłowski

Członek Komisji Międzyzakładowej WZZ „Solidarność-Oświata”

Mariusz Skubida

Członek Komisji Międzyzakładowej WZZ „Solidarność-Oświata”

Dariusz Janiszewski

Członek Komisji Międzyzakładowej WZZ „Solidarność-Oświata”

Komisja rewizyjna

Beata Żółtowska

Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej
WZZ „Solidarność-Oświata” w Toruniu

Anita Tajchman

Członek Komisji Rewizyjnej

Sergiusz Mazurek

Członek Komisji Rewizyjnej