Kontakt


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji przez Związek obowiązku prawnego wynikającego z prowadzonej działalności określonej w art.1 ust.1 oraz art.4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881). Przesłane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, tj. do czasu reprezentowania przez WZZ „Solidarność – Oświata” interesów pracowniczych i socjalnych (zarówno indywidualnych jak i zbiorowych). Administratorem danych jest Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata” Komisja Międzyzakładowa Toruń, ul. Wojska Polskiego 47A, 87-100 Toruń


Nasz adres:

Wolny Związek Zawodowy
„Solidarność – Oświata”
Komisja Międzyzakładowa w Toruniu
87-100 Toruń, Wojska Polskiego 47 A
NIP 9562176499, tel. 608 811 136, 570 921 360