Aktualności

Aktualności "Forum - Oświata"

10 lutego br. Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" wezwał Ministra Edukacji Narodowej do niezwłocznego podjęcia negocjacji w sprawie podniesienia wynagrodzeń nauczycieli w 2022 r.
Wskazał na rosnącą inflację oraz spadające realnie wynagrodzenia.
Poza podtrzymaniem naszych żądań płacowych z 31.05.2021 r. Związek podniósł również wprowadzenie dodatku "covidowego" dla nauczycieli i pracowników pracujących bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz dodatku "mobilnościowego" dla nauczycieli realizujących swoje pensum w co najmniej dwóch szkołach (placówkach).

Zdjęcia ze strajku w dniach 8.04 - 26.04.2019r.

Jesteśmy z nauczycielami
https://www.facebook.com/znauczycielami/
Strona w serwisie Facebook założona przez grupę rodziców wspierających strajk nauczycieli oraz wyrażających poparcie dla planowanego strajku nauczycieli.

Stanowisko Branży Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych
z 07.01.2019 r. w sprawie projektu zmian w rozporządzeniu płacowym MEN

Harmonogram działań:
4 stycznia - rozmowy z kierownictwem ZNP
7 stycznia - spotkanie A. Zalewskiej ze związkami zawodowymi w sprawie projektu rozporządzenia płacowego na 2019 r.
8 stycznia - posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego do spraw usług publicznych w sprawie płac w oświacie na 2019 r.
10 stycznia - posiedzenie Prezydium ZG ZNP w sprawie akcji protestacyjnej
11 stycznia - nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego WZZ "Solidarność - Oświata" w sprawie akcji protestacyjnej