WZZ „Forum-Oświata”
Komisja Międzyzakładowa w Toruniu
ul. Grunwaldzka 29/1,
87-100 Toruń

Jeśli masz pytania, wątpliwości, bądź chcesz otrzymać więcej informacji napisz do nas na adres:
wzzso.torun@gmail.com
skorzystaj ze skrzynki kontaktowej w zakładce "kontakt" lub zadzwoń

Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata"

Komisja Międzyzakładowa w ToruniuWolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" jest związkiem zawodowym, do którego przynależność jest dobrowolna. Związek został powołany do reprezentowania i obrony praw pracowniczych, interesów zawodowych i socjalnych pracowników oświatowych. WZZ "Forum-Oświata" jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
Pamiętaj, że związek zawodowy odgrywa bardzo istotną rolę w zakładzie pracy. Jego celem jest bowiem zagwarantowanie pracownikom jak największej ochrony.
Zaufaj naszemu długoletniemu doświadczeniu.
DOŁĄCZ DO NAS !!!
Reprezentujemy interesy pracownika przed pracodawcą, obejmujemy szczególną ochroną stosunek pracy pracownika, zapewniamy opiekę prawną, służymy pomocą w karierze zawodowej, wspieramy rozwój, walczymy o polepszenie warunków pracy, dbamy o godne warunki pracy.
Członkom Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" zapewniamy poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji, zachęcamy do podejmowania szerokiej aktywności na niwie zawodowej, otwartego wypowiadania własnych opinii oraz kreatywności w działaniu.
Przystąp do nas już dziś !!!
Aby wstąpić do Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" należy złożyć własnoręcznie wypełnioną Deklarację
- do pobrania w zakładce dokumenty.
Zapraszamy do współpracy !!!
# WZZ "Forum-Oświata" Toruń #
Do działań i uprawnień naszego związku należą m.in.: prawo do reprezentowania praw pracowniczych, współuczestniczenie w tworzeniu najbardziej korzystnych warunków pracy, płacy i wypoczynku, opiniowanie projektów i dokumentów konsultacyjnych w zakresie objętym zadaniami związku, prowadzenie rokowań i negocjacji, zawieranie układów i porozumień przewidzianych przepisami, kontrola przestrzegania prawa pracy, uczestniczenie w nadzorowaniu przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wstąp do nas ! Czekamy właśnie na Ciebie !!!

87-100 Toruń,
Grunwaldzka 29/1
NIP 9562176499

Wolny Związek Zawodowy
"Forum-Oświata"
Komisja Międzyzakładowa w Toruniu

608 811 136
570 921 360

Jeśli chcesz otrzymać od Nas informacje zadzwoń.
Zwykle jest to najszybszy sposób na uzyskanie odpowiedzi. 

Możesz również wysłać do nas e-mail na adres:

wzzso.torun@gmail.com