W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
Żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć Niepowtarzalne świąteczne chwile
w spokoju i wzajemnej bliskości.
Serdeczne życzenia Zdrowia, pogody ducha, Spełnienia wszystkich marzeń
oraz Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów
życzy Zarząd WZZSO Toruń

Wolny Związek Zawodowy Solidarność Oświata

Komisja Międzyzakładowa w Toruniu


Wolny Związek Zawodowy Solidarność Oświata jest związkiem zawodowym, do którego przynależność jest dobrowolna. Związek został powołany do reprezentowania i obrony praw pracowniczych, interesów zawodowych i socjalnych pracowników oświatowych. WZZSO jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
Pamiętaj, że związek zawodowy odgrywa bardzo istotną rolę w zakładzie pracy. Jego celem jest bowiem zagwarantowanie pracownikom jak największej ochrony.

Zaufaj naszemu długoletniemu doświadczeniu.

DOŁĄCZ DO NAS !!!

Reprezentujemy interesy pracownika przed pracodawcą,
obejmujemy szczególną ochroną stosunek pracy pracownika,
zapewniamy opiekę prawną,
służymy pomocą w karierze zawodowej,
wspieramy rozwój,
walczymy o polepszenie warunków pracy,
dbamy o godne warunki pracy.

Członkom Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata zapewniamy poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji, zachęcamy do podejmowania szerokiej aktywności na niwie zawodowej, otwartego wypowiadania własnych opinii oraz kreatywności w działaniu.

Przystąp do nas już dziś !!!

Aby wstąpić do Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata należy złożyć własnoręcznie wypełnioną Deklarację - do pobrania w zakładce dokumenty.

Zapraszamy do współpracy !!!

#WZZSO Toruń#

Do działań i uprawnień naszego związku należą m.in.: prawo do reprezentowania praw pracowniczych, współuczestniczenie w tworzeniu najbardziej korzystnych warunków pracy, płacy i wypoczynku, opiniowanie projektów i dokumentów konsultacyjnych w zakresie objętym zadaniami związku, prowadzenie rokowań i negocjacji, zawieranie układów i porozumień przewidzianych przepisami, kontrola przestrzegania prawa pracy, uczestniczenie w nadzorowaniu przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wstąp do nas ! Czekamy właśnie na Ciebie !!!

nasze dane

Wolny Związek Zawodowy
„Solidarność – Oświata”
Komisja Międzyzakładowa
w Toruniu

87-100 Toruń,
Wojska Polskiego 47 A
NIP 9562176499,

Kontakt

telefoniczny:

608 811 136

570 921 360

skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz otrzymać od Nas informacje zadzwoń. Zwykle jest to najszybszy sposób na uzyskanie odpowiedzi. 
Możesz również wysłać do nas e-mail na adres:

wzzso.torun@gmail.com